حسن عباسی:‌ ورزشکاران پولشان دیر پرداخت شود به فیفا شکایت می‌برند اما قهرمانانی که در سوریه شهید می‌شوند هیچ ادعایی ندارند