صالحی: ایران به‌سمت تکنولوژی کوآنتومی می‌رود/95 درصد قرارداد تجاری بازطراحی اراک تکمیل شده است