6 طرح سرمایه‌گذاری شرکت‌های دانش‌بنیان در اصفهان به بهره‌برداری رسید