سوئد: اولین کشوری که پول نقد را از معاملات حذف می‌کند