سفیر ژاپن در هند: بعید است توافق صلح‌آمیز هسته‌ای بین هند و ژاپن به امضا برسد