همسر بشار اسد: تمام پیشنهادها برای ترک سوریه را رد کردم/ می‌خواستند مردم سوریه را به رئیس جمهورشان بی‌اعتماد کنند