رئیس‌کل بانک مرکزی خواستار بازپرداخت بدهی‌های دولت به بانک مرکزی شد