استاندار خراسان جنوبی: مهم ترین وظیفه مسئولان خدمت به مردم است