وزیر بهداشت: نام سردار سلیمانی نماد آرامش و امنیت منطقه است