همسر بشار اسد: تمام پیشنهادها برای ترک سوریه را رد کردم/آنها می خواستند مردم سوریه را به رئیس جمهورشان بی اعتماد کنند