گردهمایی تخصصی هجدهمین همایش صنایع دریایی در کیش برگزار شد‌