سرمایه‌گذاری 14 هزار میلیاردی برای محرومیت‌زدایی از اندیمشک