وزیر اطلاعات: در سایه امنیت توسعه اقتصادی و توسعه فرهنگی اتفاق می‌افتد