گاردین: طالبان و افغانستان گفت‌وگوهای سرّی را از سر گرفتند