نخست وزیر ترکیه: جنگنده‌های ما هنوز در عملیات موصل شرکت نکرده‌اند