ورود اتحادیه اروپا به حل مسئله سوریه بی‌ثمر خواهد بود/ اختلاف نظر ایران با غرب در موضوع سوریه بسیار زیاد است