وزیردفاع فرانسه: نبرد موصل چند هفته یا چند ماه طول می‌کشد