تولید 37 هزار تن ذرت بذری و دانه‌ای در پارس آباد مغان