همکاری‌های نظامی، موضوع دیدار وزیر دفاع فرانسه با ولیعهد ابوظبی