کمبود دریافت املاح و ویتامین‌ها عامل سوء تغذیه در زنان و دختران