اوباما نسبت به توان داعش در انجام حملات تروریستی در جهان هشدار داد