عرضه مواد معدنی در بورس کالا بر اساس تصمیم هیات وزیران/صادرات مواد معدنی هدفمند می شود