صالحی: ایران تکنولوژی کوآنتومی می‌سازد/ 95 درصد قرارداد تجاری بازطراحی اراک تکمیل شده است