قطع گاز در برخی از مناطق تهران/ مردم کنتورها را دست‌کاری نکنند