دبیرکل سازمان همکاری اسلامی:‌ امیدواریم عملیات موصل الگویی برای وحدت عراق باشد