مرکل: آلمان احتمال اعمال تحریم علیه روسیه را رد نمی‌کند