تحلیلگر آمریکایی: ادعای دوست بودن اسد و داعش، احمقانه و بی‌معنا است