آیت الله مظاهری: انتساب اتهام خیانت به وزیران کابینه جای تاسف دارد