فرماندهان الحشد الشعبی در نجف با مراجع عظام و مقتدا صدر دیدار کردند