وزیر دفاع فرانسه: جنگ موصل ممکن است ماه ها به طول بیانجامد