آزادی 56 چاه نفتی و دهها روستا در اطراف موصل/ توقف عملیات پیشمرگه