کشته شدن یک نظامی عربستانی و یک سرکرده القاعده در یمن