آمریکا مراقب دام‌های پهن شده در منطقه باشد/ تلاش عربستان برای کشاندن دیگران به صحنه یمن