کابینه ترمیم می‌شود/وزرای حوزه‌های اجتماعی و فرهنگی تغییر می‌کنند