برنامه‌ی کمیته مشارکت‌های مردمی ستاد اربعین ایلام برای برپایی موکب