مرز میان سپرده‌گذاران و سهامداران بانک‌های بورسی کجاست؟/ آسیب باورهای مردم با شایعه سازی برای بانک‌ها