بمباران داعشی‌های خارجی هنگام فرار از موصل به سوریه