بیانیه شورای هماهنگی جبهه اصلاحات استان مرکزی در آستانه سفرهیات دولت