ادعای روزنامه پاکستانی از تلاش‌های طالبان برای پذیرش دیپلماتیک توسط ایران، چین و روسیه