اوپک پس از انتخابات آمریکا درباره شرکت واشنگتن در نشست وین تصمیم گیری می کند