بازدید معاون وزیر راه از بیمارستان‌های در حال احداث بانه و سقز‌