رییس انجمن واردکنندگان خودرو: خارجی‌ها به ما می‌خندند