معاون اجرایی رئیس جمهوری با نماینده ولی فقیه در خراسان رضوی دیدار کرد