واحد تقطیر فاز نخست بزرگترین پالایشگاه جهان به بهره برداری رسید