سهم ۳۸ درصدی ایران از تولید محصولات پتروشیمی خاورمیانه