احتمال انفجار ۲ برند اجاق‌گاز آلمانی و فراخوان تعمیر