آزادسازی ۲۰ روستا در موصل و ادامه پیشروی‌ نیروهای عراقی