پیشروی ارتش عراق به شهر قرقوش بدون هیچگونه مقاومت/ آزادسازی چند چاه نفت نزدیک عین‌الجحش/ آغاز حمله گسترده‌ عراقی‌ها از محور قیاره