افزایش نرخ پوند و یورو در برابر نوسان بسیار جزئی دلار