قاضی آمریکایی درخواست ضراب برای مختومه شدن پرونده‌اش را رد کرد